top of page

Zásady ochrany osobných údajov

Pri poskytovaní našich služieb a prevádzkovaní našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.

 

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

KTO SPRACOVÁVA VAŠE ÚDAJE?

Správca a prevádzkovateľ stránky:

Meno a priezvisko: Branislav Šranko

Adresa: Klasov 191, 951 53

IČO: 52154483

Kontaktné údaje:

Email: fotobudicka@gmail.com

Tel. číslo: 0908 157 220

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

A. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI VYPLNENÍ KONTAKTNÉHO FORMULÁRU

Pokiaľ sa zaujímate o naše produkty a služby, budeme pracovať s vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite, hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Prostredníctvom nich Vás kontaktujeme pre dohodu ohľadom vykonania služby. Týka sa to údajov: meno a priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a ďalšie údaje týkajúce sa vašich požiadaviek uvedené vo formulári.  Pokiaľ nepríde k naplneniu spolupráce, vaše dáta budeme uchovávať najdlhšie 1 rok od našej poslednej komunikácie.

B. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI REZERVÁCII SLUŽIEB

Pokiaľ príde k naplneniu spolupráce, budeme spracovávať hlavne fakturačné údaje t.j. meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a emailová adresa určené pre fakturáciu a ďalej plnenie povinností, ktoré plynú zo zákona (účtovné a daňové účely). Tieto údaje uchovávame po dobu 1 roku. 

C. IP ADRESA A SÚBORY COOKIES

Môžeme spracovávať údaje o používaní našich webových stránok a služieb (údaje o používaní). Údaje o používaní môžu obsahovať vašu IP adresu, geografickú polohu, webový prehliadač a jeho verziu, operačný systém, referenčný zdroj, dĺžku návštevy, zobrazenia stránok a navigačné cesty stránok, rovnako aj informácie o časovaní, frekvencii a vzorci používania našej služby. Zdrojom údajov o používaní je služba Google Analytics. Tieto údaje o používaní môžu byť spracované na účely analýzy používania webových stránok a služieb. Právnym základom tohto spracovania je súhlas a naše oprávnené záujmy, t. j. monitorovanie a zlepšovanie našich webových stránok a služieb.

UCHOVÁVANIE A POUŽÍVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naša stránka je založená na platforme Wix.com. Wix.com nám poskytuje online platformu, ktorá nám umožňuje poskytovať vám naše produkty a služby. Vaše údaje môžu byť uložené prostredníctvom dátového úložiska Wix.com, databáz a všeobecných aplikácií Wix.com. Ukladajú vaše údaje na zabezpečených serveroch za firewallom.  

 

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť tieto zásady ochrany osobných údajov. Zmeny a upresnenia nadobudnú účinnosť okamžite po ich zverejnení na webovej stránke. Ak v týchto zásadách vykonáme podstatné zmeny, upozorníme vás, že boli aktualizované, aby ste vedeli, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a za akých okolností.

 

Ak máte akékoľvek otázky na ochranu osobných údajov či odvolania súhlasu s ďalším spracovaním Vašich osobných údajov prosím kontaktujte nás prostredníctvom emailu, či písomne na našej adrese.

bottom of page